Disclaimer

Disclaimer van AppartementenAmstelveen

AppartementenAmstelveen is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenAmstelveen, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenAmstelveen zijn verbonden. AppartementenAmstelveen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenAmstelveen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenAmstelveen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenAmstelveen worden aangeboden. AppartementenAmstelveen garandeert niet dat de op AppartementenAmstelveen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenAmstelveen garandeert ook niet dat de op AppartementenAmstelveen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenAmstelveen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenAmstelveen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenAmstelveen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenAmstelveen. U vrijwaart AppartementenAmstelveen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenAmstelveen.